Prześlij swoje świadectwo
Imię*
Nazwisko
Miejscowość
E-mail*
Świadectwo video na YouTube
Mp3
(możesz nagrać online tutaj)

(limit 5MB, ok. 5min.)
Świadectwo*
POTWIERDZAM:

*Oświadczam, że jestem autorem dołączonego świadectwa oraz że wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie tego świadectwa, w całości lub w części, w Internecie, w prasie, wydawnictwach książkowych, radiu lub telewizji oraz na jego wywieszenie w siedzibie Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra, bez ograniczeń czasowych oraz bez konieczności umieszczania informacji o imieniu i nazwisku autora świadectwa, a także wyrażam zgodę na wprowadzenie do świadectwa zmian, które będą niezbędne dla jego opublikowania, takich jak wykonanie skrótów lub zmiana szaty graficznej oraz sporządzenie tłumaczenia świadectwa na inne języki.

www.koronamaryi.pl